Roche Magnée BV

Roche Magnée is een bureau voor organisatieontwikkeling en management. Daarnaast zetten wij andere ondernemingen op, waaronder onlangs de Interventiefabrique (www.interventiefabrique.nl). 

Wij werken als executive coach/klankbord van ondernemers, directeuren en manager, als adviseur bij organisatievraagstukken en als interim-manager/directeur. Wij helpen organisaties bij het realiseren van verbeteringen en gewenste veranderingen, van strategie tot executie: mensen in beweging krijgen.

Specialismen zijn onder andere: organisatieontwikkeling, strategie/visie, dienstverlening, klantgerichtheid, fusies, teamontwikkeling, cultuur, organiseren, leiderschap en aansturing.

Wij werk(t)en met bedrijven in de zakelijke dienstverlening (w.o. ICT, projectontwikkeling, letselschade, communicatie, accountancy), woningcorporaties, zorg (w.o. ziekenhuizen), banken, verzekeraars, provincie en beperkt: retail, leisure, onderwijs, gemeente en bouw.

Ik droom ervan om (middel)grote ondernemingen  (in de  regio Rotterdam, bij voorkeur) succesvol te leiden als (interim) algemeen directeur en eventueel (mede-) eigenaar. 


Andere vrienden

Bekijk alle vrienden